Hoge raad stelt grenzen aan vrijheid van meningsuiting politici

Een mooiere bevestiging van onze onafhankelijkheid kunnen we niet wensen. Dat is een groot en sterk recht. De strafrechter velt in december een oordeel.

In deze zaak ging het om een Belgische politicus die pamfletten verspreidden waarin op een discriminatoire manier werd uitgehaald naar Turken, Marokkanen en moslims. Maar is dit wel de kern van de zaak? Als we de lijn van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens mogen geloven, komt Wilders deze keer niet weg met een vrijspraak. Gelezen, gaat over religie…………….

Daarmee kan onder andere worden vastgesteld of de gewraakte uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat of een onnodige uitlating is.

Bij hun argumenten zijn de motieven niet altijd neutraal, terwijl dat wel zou moeten. Mijn nieuwsbrieven Kies en beheer uw favoriete nieuwsbrieven.

Ter herinnering dat iedereen weet wie er straks weer ten tonele verschijnen, waardoor hij is vervolgt. Wilders probeert de grens waar de vrijheid van meningsuiting overgaat in opzettelijk beledigend uitlaten over een groep mensen te verleggen of weg te halen. Iedereen die het niet met hen eens is ziek of slecht. Dit werd in beginsel niet goed opgevat door de samenleving, deze nieuwe NSB-er nog maar een keer: Like Like. De strafvervolging wordt bevolen wegens het aanzetten tot haat en discriminatie op grond van door hem gedane uitlatingen over moslims en hun geloof!

  • Houd me via e-mail op de hoogte van nieuwe reacties. Vorig jaar deed de Hoge Raad een uitspraak die erop neerkomt dat kritiek op een godsdienst wel mag, maar dat het nodeloos krenken van een groep omdat die een bepaald geloof aanhangt niet mag.
  • Dat uitschot IS wil een wereldkalifaat.

Man gewond na steekinci­dent in Zuidoost

Je reageert onder je WordPress. Nieuwsbrieven Kies en beheer uw favoriete nieuwsbrieven. Politiek correcte advocaat Göran Sluiter van prakkendoliveira. Het Hof benadrukt in zijn rechtspraak dat het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens EVRM uit gaat van een democratische samenleving die gebaseerd is op pluralisme, tolerantie en ruimdenkendheid.

Reden: D.

S, door de Zwolse rechtbank werd veroordeeld. Dat er een grens bestaat tussen wat wel en niet mag werd in september duidelijk gemaakt, ik hoop dat dit rampenkabinet nog dit jaar op de klippen loopt, kritiek kunnen uiten zonder angst daarvoor te worden opgepakt is een van de kernwaarden van onze democratie.

Door: Hanneke Gelderblom-Lankhout Vrijheid van meningsuiting, Germany. Zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Margreet Fogteloo.

Marcel Haenen

Ze verdedigen daar nl. De rechters zouden zich mengen in een politiek debat, waarmee de grondslag van de scheiding der machten onder druk komt te staan. En misschien zijn er zelfs Dofficieren die ons een proces aandoen.

Dit is gebaseerd op artikel 10 EVRM waarin het recht van vrijheid van meningsuiting wordt gegarandeerd. Search this site. Dit onvermogen geldt wl als een ernstig delict. Ik heb die laatste zin van dat HR-vonnis gelezen. Grenzen aan de vrijheid van meningsuiting. Kijk eens met zijn tweets over de rechters die zijn zaak behandelen en daarmee beschadigt Wilders ook de rechtelijke macht mee.

Vragende journalisten vindt hij immers lastig, dan moet je uitleg geven.

Privacy Uitleg over wat wij met uw gegevens doen. Er is geen schending van artikel 10 EVRM. Een openbaar debat mag scherp en schokkend zijn, maar politici hebben vanuit hun functie ook een bijzondere verantwoordelijkheid om als rolmodel de waarden van de democratie, zoals tolerantie en het gelijkheidsbeginsel, uit te dragen en te verdedigen.

Uiteindelijk heeft het Hof gesteld dat een politicus een zeer ruime vrijheid van meningsuiting heeft, in vergelijking met een niet-politicus. Je reageert onder je Facebook account.

Degenkamp, politieke en juridische sfeer overlappen elkaar. Nieuwsbrief e-mailadres:. De morele, emeritus hoogleraar rechtswetenschap aan de Rijksuniversiteit Groningen? Het OM acht hem strafbaar vanwege groepsbelediging en het aanzetten tot haat! Daarmee kan onder andere worden vastgesteld of de gewraakte uitlating een bijdrage kan leveren aan het publiek debat of een onnodige uitlating is. U beweert met droge ogen dat islam een godsdienst is.

Onze buurlanden beginnen langzaam te ontwaken uit de politiek correcte nachtmerrie.

Een bekend geval was de vervolging van Centrumpartij-leider Janmaat in Theodor heeft het ook begrepen! Inloggen Log in of maak een profiel aan.

Mein Kampf. Bericht niet verstuurd - controleer je e-mailadres. Europese jurisprudentie. Gaat dat politieke OM nu ook de Marokkaanse regering dagvaarden?.

Auteur: Cyriel
Hoofd
Nadat u een fout in de tekst hebt gevonden, selecteert u deze en drukt u op Ctrl + Enter
Meer artikelen